Convencións e grafías

  Símbolo

EWb

  1. (Metroloxía) Exawéber.