Grafías semellantes:     gh

Convencións e grafías

  Símbolo

GH

  1. (Metroloxía) Xigahenry.