Convencións e grafías

  Símbolo

GHz

  1. (Metroloxía) Xigahertz.