Marshallsullot

Saami do norte

  •   Etimoloxía: de sullot e Marshall, na honra do capitán británico John Marshall.

  Topónimo

Marshallsullot

  1. Illas Marshall.