Modelo:Sabías que/21 de agosto

...o sistema de escritura chinés conta cun repertorio de entre 5.000 e 10.000 caracteres diferentes, aínda que se poden chegar a contar decenas de miles de caracteres se se contan todo tipo de formas variantes, arcaicas ou sumamente raras?