Abrir o menú principal

A palabra *Desmoronarse é incorrecta en galego. O termo correcto é esbarroarse.