Grafías semellantes:     pHz

Convencións e grafías

  Símbolo

PHz

  1. (Metroloxía) Petahertz.