Convencións e grafías

  Símbolo

PJ

  1. (Física) (Metroloxía) Petajoule, petaxulio.