Usuario:Furagaitas/mv2

Tipos de entradas válidasEditar

Ver comentarios xerais

Formas Flexionadas de Verbos regularesEditar

Comentarios
¿Débense crear artigos separados para as formas flexionadas dos verbos regulares?

SiEditar

 1. ...

Se tiveren significados distintos si, senón un redireccionamentoEditar

 1. ...

Non, só se tiveren significados distintosEditar

 1. ...

Non, só a páxina de redireccionamentoEditar

 1. ...

NonEditar


Formas Flexionadas de Verbos irregularesEditar

Comentarios
¿Débense crear artigos separados para as formas flexionadas dos verbos irregulares?

SiEditar

 1. ...

Se tiveren significados distintos si, senón un redireccionamentoEditar

 1. ...

Non, só se tiveren significados distintosEditar

 1. ...

Non, só a páxina de redireccionamentoEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


AfixosEditar

Comentarios
¿Recolleranse os afixos (prefixos, sufixos e interfixos)?

Si, seguidos ou precedidos de guións, segundo correspondaEditar

 1. ...

Si, sen guiónsEditar

 1. ...

Só nun apéndiceEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


OnomatopeasEditar

Comentarios
¿Poderánse crear entradas para onomatopeas?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


TopónimosEditar

Comentarios
¿Poderanse recoller topónimos?

Si, calqueraEditar

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Orónimos, hidrónimos,...Editar

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios dos accidentes do relevo?

Si, calqueraEditar

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


AstronomíaEditar

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios dos astros?

Si, calqueraEditar

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Antropónimos (nomes)Editar

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios de persoa?

Si, incluídos os hipocorísticosEditar

 1. ...

Si, só nomes de píaEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Antropónimos (apelidos)Editar

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os apelidos de persoa?

Si, calqueraEditar

 1. ...

Si, (coas limitacións que se citan a continuación)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Nomes de persoeirosEditar

Comentarios
¿Poderanse recoller os nomes de personaxes históricos?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Nomes de personaxes ficticiosEditar

Comentarios
¿Poderanse recoller os nomes de personaxes ficticios?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Nomes de acontecementos, organismos e outras creacións humanasEditar

Comentarios

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


RefránsEditar

Comentarios
¿Recolleranse refráns?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


LocuciónsEditar

Comentarios
¿Recolleranse locucións cando o significado global non é a suma dos significados dos seus compoñentes?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Fontes para o galegoEditar

Ver comentarios xerais

Dicionarios NOMIG 2003Editar

Comentarios
¿Será válida calquera información recolleita nos dicionarios que sigan as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Dicionarios NOMIG 1982Editar

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios que sigan as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego do 1982?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Dicionarios pre-NOMIGEditar

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios anteriores ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego do 1982, ou os posteriores que non as sigan (excluídos os reintegracionistas)?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Dicionarios reintegracionistasEditar

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios reintegracionistas?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Traballos de dialectoloxíaEditar

Comentarios
¿Serán fontes válidas os traballos de dialectoloxía galega?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Léxicos especializadosEditar

Comentarios
¿Serán fontes válidas os léxicos especializados avalados polas universidades, a RAG ou a Xunta?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


TILG-CORGAEditar

Comentarios
¿Serán fontes válidas o TILG, o CORGA, ou calquera texto non incluído escrito indiscutiblemente en galego?

SiEditar

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...