Usuario:Furagaitas/mv4

Criterios para as votaciónsEditar

Ver comentarios xerais

Tempo de rexistroEditar

¿Cal debe ser o tempo mínimo de rexistro para que un usuario poida votar?

100 díasEditar

 1. ...

60 díasEditar

 1. ...

45 díasEditar

 1. ...

30 díasEditar

 1. ...

15 díasEditar

 1. ...

Con estar rexistrado é abondoEditar

 1. ...

Non é preciso estar rexistradoEditar

 1. ...

Outro (especifíquese)Editar

 1. ...


Número de edicións...Editar

¿Cal debe ser o número mínimo de edicións válidas (que non sexan vandalismo ou conflito de edición) necesarias para que un usuario poida votar?

150 ediciónsEditar

 1. ...

100 ediciónsEditar

 1. ...

50 ediciónsEditar

 1. ...

20 ediciónsEditar

 1. ...

NadaEditar

 1. ...

Outro (especifíquese)Editar

 1. ...


...nos últimos...Editar

100 díasEditar

 1. ...

60 díasEditar

 1. ...

45 díasEditar

 1. ...

30 díasEditar

 1. ...

15 díasEditar

 1. ...

En totalEditar

 1. ...

Outro (especifíquese)Editar

 1. ...


...no proxectoEditar

GalizionarioEditar

 1. ...

Calquera WiktionaryEditar

 1. ...

Calquera da Wikimedia en galegoEditar

 1. ...

Calquera da WikimediaEditar

 1. ...


BotsEditar

¿Débeselles prohibir o voto aos bots?

SiEditar

 1. ...

Non se non vota con outro nome de usuarioEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Tempo de duración da votaciónEditar

100 díasEditar

 1. ...

60 díasEditar

 1. ...

45 díasEditar

 1. ...

30 díasEditar

 1. ...

15 díasEditar

 1. ...

O que se especifique ó comezo da votaciónEditar

 1. ...

Outro (especifíquese)Editar

 1. ...


Número de votosEditar

¿É preciso un número mínimo de votos para que a votación sexa válida?

Si (especifíquese)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Empates 1Editar

En caso de empate, ¿terá máis peso o voto en función da antigüidade e do número de contribucións?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Empates 2Editar

En caso de empate, ¿os votos de dubidosa lexitimidade serán considerados válidos?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Normas de condutaEditar

Ver comentarios xerais

Sanción de insultosEditar

En caso de insultos directos, co uso de adxectivos pexorativos como "Burro", "Ignorante", "Idiota", "Fillo da ..." ou outro calquera, ¿que medida se debe tomar?

Bloquear o usuario por unha semanaEditar

 1. ...

Bloquear o usuario por un díaEditar

 1. ...

Notificar o usuario unha vez e se reincide bloquear por un díaEditar

 1. ...


Reincidencia dos insultosEditar

En caso de reincidencia dos insultos tralo término do bloqueo, débese:

Repetir o castigoEditar

 1. ...

Dobrar o tempo de bloqueo a cada reincidenciaEditar

 1. ...


VandalismosEditar

En caso de vandalismo repugnante débese:

Bloquear o usuario por unha semanaEditar

 1. ...

Bloquear o usuario por un díaEditar

 1. ...

Notificar o usuario unha vez e se reincide bloquear por un díaEditar

 1. ...


Reincidencia dos vandalismosEditar

En caso de reincidencia dos vandalismos tralo término do bloqueo, débese:

Repetir a puniciónEditar

 1. ...

Dobrar o tempo de bloqueo a cada reincidenciaEditar

 1. ...

Notificar e en nova reincidencia bloquear indefinidamenteEditar

 1. ...


Políticas oficiaisEditar

Páxina con políticas oficiaisEditar

¿Debe ser creada unha páxina con todas as políticas oficiais e regras do Galizionario?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...