Grafías semellantes:     va

Convencións e grafías

  Símbolo

VA

  1. Definición impropia: (Física) Símbolo do voltampere.