Grafías semellantes:     yH

Convencións e grafías

  Símbolo

YH

  1. (Metroloxía) Yottahenry.