Convencións e grafías

  Símbolo

YJ

  1. (Física) (Metroloxía) Yottajoule, yottaxulio.