Grafías semellantes:     zh ,    zH

Convencións e grafías

  Símbolo

ZH

  1. (Metroloxía) Zettahenry.