Convencións e grafías

  Símbolo

ZJ

  1. (Física) (Metroloxía) Zettajoule, zettaxulio.