Grafías semellantes:     zm

Convencións e grafías

  Símbolo

  1. (Metroloxía) Símbolo do zettámetro.