Convencións e grafías

  Símbolo

aJ

  1. (Física) (Metroloxía) Attojoule, attoxulio.