Galego

Un atributo pode significar:

  • En xeral: unha característica dunha entidade.
  • En orientación a obxectos (software): refírese a unha propiedade asociada a unha clase, e polo tanto a tódolos obxectos desa clase.
  • En Xestión de Bases de Datos: refírese a unha propiedade asociada a unha entidade para propósitos relacionados con bases de datos.
  • En Xestión de redes: unha propiedade, asociada a un obxecto xestionado (managed object), que adquire un determinado valor.
  • En linguaxes derivadas de SGML: un parámetro dun elemento definido en nesas linguaxes.
  • En relixión: un aspecto asociado a unha deidade.
  • En lingüística, atributo é unha función sintáctica nas oracións copulativas