Inglés

  Verbo transitivo

cover

 1. (in/with/by) cubrir, tapar
 2. cubrir (unha distancia), percorrer
 3. cubrir (unha función), desempeñar
 4. abranguer, abarcar (un territorio)
 5. (against/for) cubrir (unha cantidade), abondar
 6. cubrir (unha operación militar), respaldar
 7. (for) cubrir (unha póliza de seguros)
 8. (for) cubrir, relevar, substituír (nun traballo, nunha quenda)
 9. cubrir, vixiar, controlar, ter encomendado (en deportes de equipo)

  Substantivo

 1. tapadeira (engano para ocultar algo; para crear o antónimo úsase blow)
 2. secuela, recreación, versión (dunha obra artística)
 3. carátula, portada (dunha obra comercial)
 4. funda (tecido de protección)
 5. sabas (dunha cama)
 6. cobertura (financeira ou de seguro)
 7. refuxio, tobo (lugar ou modo de ocultarse; para crear o antónimo úsase break)
 8. selar, rodear, marcar, cercar (un cordón policial ou un perímetro)
 9. cobertura, protección


  Expresión

Termos relacionados