Grafías semellantes:     D

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Letra, a cuarta do alfabeto galego. Chámase de e grafa o fonema consonántico oclusivo dental sonoro /d/.

  Símbolo

  1. Definición impropia: (Metroloxía) Símbolo do prefixo técnico deci-.

Véxase tamén