Convencións e grafías

  Símbolo

  1. (Metroloxía) Símbolo do decalitro.

Variantes