Castelán

dintel

  1. lintel

NOTA: O termo *dintel é incorrecto en galego. O termo correcto é lintel