Castelán

duda

  1. dúbida

NOTA: O termo *duda é incorrecto en galego. O termo correcto é dúbida