Grafías semellantes:     EH

Galego

  •   Etimoloxía: orixe onomatopeica e de significación basicamente contextual.
  •   Homófonos: e.

  Interxección

eh

  1. Emprégase para chamar a atención, preguntar, reprender ou advertir: Eh, meu!
  2. Utilízase para responder a unha chamada: ¿Eh?
  3. Serve para interromper a un interlocutor: ¡Eh, vai con tento que non che entendo nada!
  4. Emprégase para solicitar a verificación do interlocutor: Vai todo ben, ¿eh?


Traducións

Véxase tamén