Unha engra é unha ferramenta empregada polos ferreiros. Está formada por un bloque macizo de pedra ou metal que se usa como soporte para forxar metais.