A espesura é a medida da altura dun obxecto visto pola rebanda. É tamén unha propiedade dunha substancia fluída provista de certa viscosidade. Fálase, por exemplo, de crema fresca "espesa". Unha substancia que é espesa, como a fécula, é capaz de aumentar a viscosidade doutra substancia.

Un exemplo de crema espesa, a manteiga de cacahuete