Vasco

  Adxectivo

garbi

  1. Limpo.
  2. Claro, comprensíbel.
  3. Honesto, franco.
  4. (Economía) Neto.