Convencións e grafías

  Símbolo

kHz

  1. (Metroloxía) Quilohertz.