Convencións e grafías

  Símbolo

kJ

  1. (Física) (Metroloxía) Quilojoule, quiloxulio.