Convencións e grafías

  Símbolo

kWb

  1. (Metroloxía) Quilowéber.