Grafías semellantes:     L ,    l ,    I ,    i ,    lh

Convencións e grafías

  Grafía

ll

  1. Definición impropia: Dígrafo que na ortografía do galego normativo se utiliza para representar o fonema palatal lateral xordo.