Grafías semellantes:     MH

Convencións e grafías

  Símbolo

mH

  1. (Metroloxía) Milihenry.