Convencións e grafías

  Símbolo

nWb

  1. (Metroloxía) Nanowéber.