parafusoPeza de metal, madeira, etc., co corpo en forma de rosca que, ó facela xirar sobre si mesma, se introduce nunha porca ou nunha superficie. Púxolle parafusos á cadeira para afirmala. 2. Especie de fuso grande para torce-la la ou o liño. O parafuso da miña avoa era de buxo.

Ficheiro:Parafusos.jpg
Distintos tipos de parafusos

Fonte http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp