pero 1 conx. Introduce unha restrición ou unha oposición a algo que xa se dixo. Tamén se di pro.

Dixeron que viñan pero non viñeron.
É moi listo, pero non fai nada.
  • SIN. agora que, mais, ora que.
  • CF. así e todo, con todo, emporiso, non obstante.

pero 2 s.m.

  1. Variedade de mazá alongada e de sabor agre. Comemos uns peros para almorzar.
  2. Pera silvestre de pequeno tamaño. Apañou os peros que había no chan.
  • pérola s.f. perla.