psicodrama s.m.

  1. Técnica de psicoterapia de grupo creada polo psicólogo e psiquiatra romanés J. L. Moreno (1914), que combina a representación escénica improvisada, a dinámica de grupo e a función analítica do grupo, co obxectivo de exterioriza-los conflitos persoais dos suxeitos con trastornos psicolóxicos, para permiti-la análise e resolución polo psicoterapeuta, que actúa de director.
V. teatro