racional adx.

  1. Que posúe a faculdade de razoar. O home é un animal racional.
  2. Que se realiza conforme á razón e á lóxica. Elaborou unha teoría moi racional.
  3. Número racional.