Resultado da acción de rechear. Encher algo (un recipiente) con un obxecto ou materia que non está pensada para facelo.