Frase ou texto de tamaño reducido utilizado polos publicistas nas súas campañas. A orixe da palabra slogan está situada na fala inglesa slog (golpear)