summa cum laude

Latín

summa cum laude

  Locución

  1. Co máximo eloxio

Véxase tamén

Apéndice: Latinismos