Grafías semellantes:     T ,    Т ,    т

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Décimo novena letra do alfabeto galego. Chámase te e grafa o fonema oclusivo dental xordo /t/.

Véxase tamén