Grafías semellantes:     TI ,    Ti ,    ti ,    

Castelán

  Pronome

é unha palabra considerada incorrecta. A forma correcta é ti.