Convencións e grafías

  Símbolo

  1. (Metroloxía) Símbolo do zeptolitro.

Variantes