Grafías semellantes:     N ,    n ,    nh

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Décimo terceira letra do alfabeto galego. Chámase eñe e grafa o fonema consonántico nasal palatal sonoro /ɲ/.

Véxase tamén