Grafías semellantes:     N ,    n ,    ñ ,    И ,    и
Grafías semellantes:     H ,    h ,    Н ,    н ,    ch ,    gh ,    lh
Grafías semellantes:     nH

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Dígrafo da ortografía do galego normativo que representa o fonema nasal velar sonoro en unha, algunha, ningunha e os seus derivados ou a confluencia dun «h» cun prefixo rematado en «-n», como en inhumano.