Grafías semellantes:     C ,    c ,    ç ,    С ,    с ,    ɔ
Grafías semellantes:     H ,    h ,    Н ,    н ,    gh ,    lh ,    nh
Grafías semellantes:

Convencións e grafías

  Grafía

ch

  1. Definición impropia: Dígrafo da lingua galega, que representa o fonema africado xordo, composto do oclusivo dental e do fricativo palatal.

  Símbolo

ch

  1. Definición impropia: Abreviatura do idioma chamorro, segundo o código ISO 639.

Véxase tamén