Grafías semellantes:     C ,    ch ,    ç ,    С ,    с ,    ɔ

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Letra, a terceira do alfabeto galego. Chámase ce e grafa o fonema oclusivo velar xordo /k/ diante de «a», «o», «u» e o fonema fricativo interdental xordo /θ/ diante de «e» e «i».

  Símbolo

  1. Definición impropia: (Metroloxía) Símbolo do prefixo técnico centi-.

Véxase tamén