Grafías semellantes:     O ,    o ,    ó ,    ö ,    О ,    о ,    ɔ
Grafías semellantes:     E ,    e ,    é ,    è ,    ë ,    ę ,    æ ,    ɶ ,    е ,    Ё ,    ё ,    Э ,    э ,     ,    e-

Convencións e grafías

  Grafía

œ

  1. Definición impropia: Ligadura no latín das vogais «o» e mais «e».