Grafías semellantes:     A ,    Å ,    a ,    á ,    à ,    a. ,    a- ,    -a ,    А ,    а
Grafías semellantes:     E ,    e ,    é ,    è ,    ë ,    ę ,    œ ,    ɶ ,    е ,    Ё ,    ё ,    Э ,    э ,     ,    e-

Convencións e grafías

  Símbolo

æ

  1. Definición impropia: Símbolo no AFI dunha vogal central-palatal case aberta.

  Grafía

æ

  1. Definición impropia: Antepenúltima letra do alfabeto noruegués.