Grafías semellantes:     A ,    Å ,    a ,    á ,    à ,    a. ,    -a ,    æ ,    А ,    а

Galego

a-1

  •   Etimoloxía: do grego antigo α-, (privativo, indica o contrario do segundo elemento, cando este comeza por consoante).

  Prefixo

a-

  1. Definición impropia: Partícula inseparable que denota privación ou negación, como en abiótico, acromático, ápodo, etc.

Observacións

Úsase ante consoante. Ante vogal ou h seguida de vogal, emprégase an-.

Termos relacionados

a-2

  Prefixo

a-

  1. Definición impropia: Forma verbos a partir de substantivos ou adxectivos, co significado de "facer" ou "formar, entrar en estado de".

Observacións

Acompáñase dos sufixos flexivos -ar, -er, -ir para os infinitivos de cada conxugación.

Exemplo

Termos relacionados